Get Adobe Flash player

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ

 

 b10
 1. การขอหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  ดาวน์โหลด
   

 

 b7
 1. ขั้นตอนการขอคัดสำเนา ก.พ.7  ดาวน์โหลด
 2. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน  ดาวน์โหลด
 3. ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง  ดาวน์โหลด

 

 b3
 1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  ดาวน์โหลด
 2. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย  ดาวน์โหลด
 3. ขั้นตอนการกู้บำเหน็จค้ำประกัน  ดาวน์โหลด
 4. ขั้นตอนการเบิกจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ  ดาวน์โหลด

 

 b5
 1. ผังการให้บริการ  ดาวน์โหลด
 2. ขั้นตอนการให้บริการ การจัดทำหนังสือรับรองโครงการเพื่อของบประมาณจาก อบต.หรือองค์กรภายนอก  ดาวน์โหลด

 

 b9
 1. ขั้นตอนการบริการสั่งซื้อแบบ ปพ.  ดาวน์โหลด
 2. ขั้นตอนการขออนุญาติจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  ดาวน์โหลด

 

 

 b2
 1. ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ดาวน์โหลด
 2. ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบำรุงระบบ อินเทอร์เน็ต  ดาวน์โหลด
 3. ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบำรุงระบบ อินเทอร์เน็ต/DLTV/DLIT  ดาวน์โหลด

 

 b1
 1. ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ดาวน์โหลด
   

 

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net Maltepe Escort Denizli Escort İzmit escort Denizli Escort İzmit Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Bursa Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort