Get Adobe Flash player

กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1

กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1

 ลำดับที่  ชื่อโรงเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน
 1  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)  นายอดุลย์  อ่อนนวล
 2  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)  นายวิชัย  ศรีจันทร์
 3  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน  นายสิงห์ทอง  มุณีแก้ว
 4  โรงเรียนบ้านปี้  นางดวงกมล  ใจดี
 5  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่  นายสุริยันต์  อินทเจริญศานต์
 6  โรงเรียนปัวพิทยา  นายเสมอพงษ์  อินปั๋น
 7  โรงเรียนบ้านร่องค่อม  นางเฉลิมศรี  หิมพานต์
 8  โรงเรียนบ้านร่องส้าน  นายพิชิต  เตชะนา
 9  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)  นายสำราญ  จันต๊ะ
 10  โรงเรียนบ้านโจ้โก้  นายยงยุทธิ์  แดงศักดิ์
 11  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น  
 12  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ  นายนิคม  กีรติวรางกูร
 13  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  
 14  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน  นางสาวอัมพร  วงศ์ใหญ่
 15  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฏร์อนุกูล"  นายสิรวิชญ์  อ่อนคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net Maltepe Escort Denizli Escort İzmit escort Denizli Escort İzmit Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Bursa Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort