Get Adobe Flash player

กลุ่มโรงเรียนจุน 1

กลุ่มโรงเรียนจุน 1

 ลำดับที่  ชื่อโรงเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน
 1  โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)  นายอภิชัย  ศรีเพชร
 2  โรงเรียนบ้านปงสนุก  นายเกรียงศักดิ์  เรืองนภารัตน์
 3  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)  นางวรนิษฐา  คำยศ
 4  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว  
 5  โรงเรียนบ้านยางขาม  นางทองพรรณ  ปัญญาอุดมกุล
 6  โรงเรียนบ้านจุน  
 7  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง  นายยศวัจน์  โพธิถระพงศ์
 8  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง  นายสุเทพ  เครืออินทร์
 9  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง  นายอารีย์  ขรรค์ชัย
 10  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย  
 11  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี  นายปิยชาติ  ธงสัตย์
 12  โรงเรียนบ้านดอนมูล  นายวสัน  ดาวศรประศาสน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net Maltepe Escort Denizli Escort İzmit escort Denizli Escort İzmit Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Bursa Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort