Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 17 มีนาคม 2564
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุมภูนาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.3949415181777772/3949396968446260/161259950 3949396971779593 2775210617534919237 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net