Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุม conference การขับเคลื่อน กศ.วิทยาการคำนวณ& Coding จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกลการประชุม conference การขับเคลื่อน กศ.วิทยาการคำนวณ& Coding
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมเวียงลอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net Maltepe Escort Denizli Escort İzmit escort Denizli Escort İzmit Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Bursa Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort