Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวน วิชาผู้กำกับลูกเสือ 3 ประเภท

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวน
วิชาผู้กำกับลูกเสือ 3 ประเภท วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง
วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา จัดโดย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเชียงคำ ( สคบ.ชค.)
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net promosyon kalem ataşehir escort pendik escort