Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 5,000 บาท ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านควรดง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ในเวลาราชการ 081- 993 -1717
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net promosyon kalem ataşehir escort pendik escort