Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.พะเยา
เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา
07.30-08.00 น. และรับชมรายการ“พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”
และได้ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ เพื่อรับฟังการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา จากผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ เวลา 08.00 - 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net promosyon kalem porno film izle