Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล(ภายใต้เขตสุจริต)

วันที่ 2 ตุลาคม 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา เขต 2 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล(ภายใต้เขตสุจริต) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดย นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรหลักในการศึกษาดูงานครั้งนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net promosyon kalem porno film izle