Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

วันที่ 2 กันยายน 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย คณะบุคลากร สพป.พะเยา เขต 2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) ร่วมต้อนรับ คณะติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
ดร.สุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) อ.ภูซาง จ.พะเยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net promosyon kalem porno film izle