Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโรงเรียนและรับมอบอาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)

วันที่ 28 สิงหาคม 2563
นายอํานาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธาน พิธีเปิดโรงเรียนและรับมอบอาคาร
100 ปี กำพล วัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) โดยนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวมอบอาคาร100 ปี กำพล วัชรพล
พร้อมด้วยนายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 และรองผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน มอบของที่ระลึก
ในพิธีรับมอบอาคาร 100ปี กำพล วัชรพล
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)
ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net promosyon kalem porno film izle