Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระดับเขตพื้นที่ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระดับเขตพื้นที่
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
ณ ห้องประชุมภูนาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net promosyon kalem ataşehir escort pendik escort