Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (coaching team)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (coaching team)
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมภูนาง
สำนักงานเขตพื้นี่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net promosyon kalem ataşehir escort pendik escort