Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

คลิปการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563

 

ตอนที่ 1

วันที่ออกอากาศ 5 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แนะนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ช่องทางการรับชม

ตอนที่ 2

วันที่ออกอากาศ 8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง Pedagogy 1 แนวทางจัดการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรม เนินน้ำและหมุดลอยน้ำ

ช่องทางการรับชม

2020 06 26 11 48 58

ตอนที่ 3

วันที่ออกอากาศ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง Pedagogy 2

ช่องทางการรับชม

ตอนที่ 4

วันที่ออกอากาศ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รู้จักอากาศด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 1

ช่องทางการรับชม

ตอนที่ 5

วันที่ออกอากาศ 19 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รู้จักอากาศด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 2

ช่องทางการรับชม

ตอนที่ 6

วันที่ออกอากาศ 21 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รู้จักน้ำด้วยประสาทสัมผัสตอนที่ 1

ช่องทางการรับชม

ตอนที่ 7

วันที่ออกอากาศ 26 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รู้จักน้ำด้วยประสาทสัมผัส ตอนที่ 2

ช่องทางการรับชม

p38115410951

ตอนที่ 8

วันที่ออกอากาศ 28 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แสงและภาพ

ช่องทางการรับชม

p38115410951

 

ตอนที่ 9

วันที่ออกอากาศ 2 มิถุนายน 2563

เรื่อง ภาพเคลื่อนไหว

ช่องทางการรับชม

p38115410951

ตอนที่ 10

วันที่ออกอากาศ 4 มิถุนายน 2563

เรื่อง ภาพเคลื่อนไหวในแสงสีแดงและสีเขียว

ช่องทางการรับชม

p38115410951

 

ตอนที่ 11

วันที่ออกอากาศ 9 มิถุนายน 2563

เรื่อง ลูกข่างหลากสี

ช่องทางการรับชม

p38115410951

 

ตอนที่ 12

วันที่ออกอากาศ 11 มิถุนายน 2563

เรื่อง ส่องกระจก

ช่องทางการรับชม

p38115410951

 

ตอนที่ 13

วันที่ออกอากาศ 17 มิถุนายน 2563

เรื่อง กระจกกับภาพน่าพิศวง

ช่องทางการรับชม

p38115410951

 

ตอนที่ 14

วันที่ออกอากาศ 18 มิถุนายน 2563

เรื่อง การหักเหของแสงสีขาว

ช่องทางการรับชม

p38115410951

 

ตอนที่ 15

วันที่ออกอากาศ 24 มิถุนายน 2563

เรื่อง เงาของตุ๊กตาจะทอดยาวเมื่อไร

ช่องทางการรับชม

p38115410951

 

ตอนที่ 16

วันที่ออกอากาศ 25 มิถุนายน 2563

เรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานฯและสรุปโครงการ

ช่องทางการรับชม

p38115410951

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net