หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : powerpin
อ่าน : 16057
พุธ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาสื่อแบบฝึกทักษะการบูรณาการ
การอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็น
สื่อที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีรากฐานที่เข้มแข็งด้านความสามารถและทักษะในการอ่าน ด้วยการฝึกอ่าน
จับใจความ ตีความ แปลความ โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดของ Brain-based Learning (BBL)
และเชื่อมโยงไปสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามหลักการทางคณิตศาสตร์