หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ผลการปฏิบัติงานที่ดี ปีการศึกษา 2556
โดย : admin
อ่าน : 1780
จันทร์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
พิมพ์ 

ผลการปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2556 ตามนโยบายคุณภาพการศึกาา 3 มิติ 8 จุดเน้น มิติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และมิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู