[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อ.จุน จ.พะเยา ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 27 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

หมวดหมู่ blog
เว็บไซต์ศึกษานิเทศก์
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ค้นหาจาก google
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
surpun
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
ให้ทุกโรงเรียนเข้าไปตรวจข้อมูล นักเรียน โอเน็ต 57 ก่อน 31 สค. 57surpun
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ข้อสอบ O-NET
  • ข้อสอบ O-NET ปี 2552
- เฉลยสังคมฯ - เฉลยวิทย์
รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและภาษาอังกฤษ
- เฉลยสุขศึกษาฯ - เฉลยอังกฤษ
รายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
- เฉลยไทย - เฉลยคณิตฯ
รายวิชาการงานอาชีพฯและศิลปะ
- เฉลยการงานฯ - เฉลยศิลปะ
กระดาษคำตอบเพื่อฝึกทำข้อสอบ

  • ข้อสอบ O-NET ปี 2553
ข้อสอบ ชุด 61A กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 61B กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 62A กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 62B กระดาษคำตอบ
เฉลยข้อสอบ 61A
link
banner GAFE @phayao2.go.th
banner กระทรวงศึกษาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning

เว็บไซต์ภายในกลุ่ม

  
ขอบข่ายงาน  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
----------------------------------------------------------
1) หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
          ศึกษานิเทศก์ทุกคน  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
          2.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
          2.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
          2.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
          2.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและการพัฒนางานทางวิชาการ
          2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2) หน้าที่ ความรับผิดชอบตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล        
     การจัดการศึกษา
          2.1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   ประกอบด้วย
              1) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
              2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
     3) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
     4) งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส การจัดการเรียนร่วม ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     5) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
     6) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
              7)  ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ  ก.ต.ป.น. และ  อ.ก.ต.ป.น. 
                  8) งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     9) งานนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
                   10)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
          2.2 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  ประกอบด้วย
                   1) งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา
                   2) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
                   3) งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)
                   4) งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
                   5) งานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
                   6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
2.3)  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ประกอบด้วย
                   1)  งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
                   2)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
                   3)  งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
          4)  งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
งานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
                    5)  งานจัดทำ  ปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                    6) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ          ต้องการของสถานศึกษา
          7)  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
          8)  นิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย  และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
          9) งานธุรการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
          10) งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน
                   11) งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
                   12) งานศูนย์สื่อ และคลังนวัตกรรม
                   13) งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ไกลกังวล)
                   14) งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
                   15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          2.4)  กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย
                   1)  งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
            2)  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   3)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
          4)   งานนิเทศ  ส่งเสริม  สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  หน่วยงาน  องค์กรและชุมชน
          5)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          2.5)  กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย
          1)  งานการประเมินมาตรฐานผู้เรียน
                   2)  งานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
                   3)  งานการประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
                   4)  งานการนิเทศ  ติดตาม กำกับสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินภายนอก
                   5)  งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
6)  งานการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
                   7)  งานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
          8)  งานการจัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
9)  งานการนิเทศ ติดตาม กำกับให้สถานศึกษาทุกแห่งได้มาตรฐานตามเกณฑ์
10)  งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
                   11)  งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                   12)  งานการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพประจำปีของสถานศึกษา (SAR)
                   13)  งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา
                   14)  งานการจัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                   15)  งานการนิเทศ ติดตาม การจัดสร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                   16)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
           2.6)  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ประกอบด้วย
                   1)  งานพัฒนานโยบาย และการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    2)  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา  คุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้
          งานวิจัยสถาบัน การให้คำปรึกษาการวิจัยสถาบัน
                   3)  งานส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยและฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา
                   4)  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา  คุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้
5)  งานประสานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น
6)  งานการวิจัยในชั้นเรียน                                                                                       
                   7)  งานเผยแพร่ผลงานเอกสารการวิจัย  และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
                   8)  งานการประชุมอบรมที่เกี่ยวกับการวิจัย
                   9)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                 
2.7)  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ประกอบด้วย
1)   ควบคุม กำกับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษางานรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
3)  ประสานงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2
 4)  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
                   5)  งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
          6)  งานประสานการประชุม ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดทำบันทึก /รายงานการประชุม
7) เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง  และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
                   8)  งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น.
                   9)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          2.8)  งานธุรการ  ประกอบด้วย
1) งานประสานการประชุม  การเบิกจ่ายวัสดุ  การจัดสรรเอกสาร  สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2)  ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ      
          4) จัดทำข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป           
            5) ควบคุมการ ยืม – ส่ง  หนังสือราชการ
  6) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจำเดือนของศึกษานิเทศก์
  7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลโดย : กลุ่มงานเลขาฯ