Get Adobe Flash player

รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

1

2

3

4

 

สามารถดาว์นโหลดไฟล์ ได้ที่นี่  รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2560

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]