Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ องคมนตรี ท่านจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมต้อนรับนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนภารศึกษา เพื่อตรวจโรงเรียน เยี่ยมบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดพะเยา โดย องคมนตรี ได้ตรวจโรงเรียนเยี่ยมบุคลากร และนักเรียนในโครงการกองทุนศึกษา พร้อมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนการศึกษา กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดพะเยา จำนวน 3 โรงเรียน 1 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง , โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง , โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน และ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2712821818770454

 

 

21

ครูพะเยาเกมส์ ครั้งที่ 1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 นำคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา " ครูพะเยาเกมส์ ครั้งที่ 1 " กีฬาครูทุกสังกัดในจังหวัด เพื่อสร้างสร้างความตะหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างทักษะทางกีฬา การออกกำลังตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรครูทุกสังกัดให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา ในการนี้ นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ได้เป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำนักกีฬาปฏิญาณตน ก่อนการแข่งขัน

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2703068029745833

 

 

16

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสบขาม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย นายประสงค์ โพธิ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสบขาม ติดตามปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสบขาม อ.ปง จ.พะเยา

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2696694767049826

 

 

74893033 2696697253716244 8114516213805088768 o

 

 

เปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารจตุรวิทย์) ของโรงเรียนบ้านผาตั้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารจตุรวิทย์) ของโรงเรียนบ้านผาตั้ง อ.ปง จ.พะเยา

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2696714550381181

 

 

 

74360260 2696723083713661 4010082699371872256 o

สภากาแฟ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุม "สภากาแฟครูพะเยา" ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2692068144179155

 

 

 

74614120 2692116580840978 7860839077182963712 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]