Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

วางแผนการตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสพป. พะเยา เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สพป. พะเยา เขต 2 เพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม
โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมเวียงลอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.2953682064684427/2953680048017962/?type=3&theater89509114 2953680054684628 4541394407567392768 o

“พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”11 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563

11 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และบุคลากร สพป.พะเนา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30-08.00 น. และรับชมรายการ“พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 - 09.00 น.
ณ ห้องประชุมภูซาง สพป.พะเยา เขต 2โดยมีประเด็นดังนี้
1.แนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
2.การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

ข่าวโรงเรียน
1.สื่อเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. “สร้างแรงบันดาลใจ ต้านภัยยาเสพติด” ตอน คำสอนจากผู้ใหญ่
2.โครงงานกระดาษจากทางปาล์มน้ำมันโรงเรียนบ้านรับร่อ จังหวัดชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักเรียน เพื่อการมีงานทำโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
4.ชุมนุมยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ) จังหวัดปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3
5.อาชีพเกษตรวิถีชุมชน โรงเรียนบ้านแหลมสัก จังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่
6.ครูดี ศรี สพฐ. คุณครู สุมนพัสร์ ป้องกัน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” สพม.สิงห์บุรี เขต 3 ตอน สอนประวัติศาสตร์ให้สนุกคิด ด้วยเทคนิค 1S2C

ดูภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.2953527004699933/2953543261364974/?type=3&av=164265376959457&eav=AfZezWRvrT7E1C0TQu_fEaUwYM-0vVsfvymnypx-JEHo1DmyOSAwtO_X_5h8ngSpOlg&theater89383288 2953543264698307 5672013070424080384 o

เข้าร่วม การประชุมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ปี 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วม
การประชุมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ปี 2563
โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุม นายวัลลภ
ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ภาพกิจกรรมhttps://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.2949924205060213/2949923735060260/?type=3&theater89109325 2949923738393593 70028471098671104 n

การประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ. สพป. พะเยา เขต 2 และคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมรับการประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต2

ภาพประกอบhttps://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.2949737618412205/2949736015079032/?type=3&theater89065764 2949736021745698 5148212731748286464 o

ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี พุทธศักราช 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.29 น. นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และบุคลากร สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี พุทธศักราช 2563
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำ เมืองตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาโดยมี นายกมล เชียงวงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมhttps://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.2938824066170227/2940717735980860/?type=3&theater88109216 2940717742647526 2843373868708528128 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

bahçeşehir escort beylikdüzü escort http://www.escortbayanlariz.net seks hikayesi https://www.newsofcd.com/melbet-mirror/ escort ankara