Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมการเพื่อเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานการประชุมการเตรียมการเพื่อเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ
ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ภาพประกอบhttps://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.2968912123161421/2968906909828609/?type=3&theater90085034 2968906916495275 9200179286470819840 o

ตรวจเยี่ยมเตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ณ โรงเรียนผาตั้งอำเภอปง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ตรวจเยี่ยมเตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ณ โรงเรียนผาตั้งอำเภอปง จังหวัดพะเยา
โดยให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 แก่นักเรียน

ภาพประกอบhttps://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.2966835830035717/2968859769833323/?type=3&theater90434041 2968859776499989 2454315128078729216 o

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 )

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 ) ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ภาพข่าวเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.2962375407148426/2962365997149367/?type=3&theater89628653 2962366000482700 3453147138979004416 o

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2563

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2563 ประจำวัน
พุธที่ 18 มีนาคม 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
บุคลากร สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30-08.00 น. และรับชมรายการ“พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

ภาพประกอบhttps://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.2968828649836435/2968824803170153/?type=3&theater90078936 2968824806503486 7361765226007494656 o

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายมรกต อนุเคราะห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก
ท่านสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุม
การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2

ภาพข่าวhttps://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.2955973224455311/2955967704455863/?type=3&theater89549261 2955967707789196 3262373728301875200 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

bahçeşehir escort beylikdüzü escort http://www.escortbayanlariz.net seks hikayesi https://www.newsofcd.com/melbet-mirror/ escort ankara