Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้กำลังใจ นักเรียนในงานศิลปวัฒนธรรม OTOPและของดีอำเภอจุน 2563

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และบุคลากร สพป.พะเยา 2 ร่วมให้กำลังใจ นักเรียนในเขตอำเภอจุนที่เข้าร่วมแสดงความสามารถในงานศิลปวัฒนธรรม OTOP และของดีอำเภอจุน ประจำปี 2563

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2762025677183401&__tn__=-UC-R

 

 

79385666 2762027057183263 4070712446292066304 o

ประชุม ผ่านระบบทางไกล เรื่อง ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบ 2564

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมประชุม ผ่านระบบทางไกล เรื่อง ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนประจำตำบล โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2759959237390045&__tn__=-UC-R

 

 

79304649 2759960194056616 5100098790111576064 o

เปิดงานศิลปวัฒนธรรม OTOP และของดีอำเภอจุน ประจำปี 2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรม OTOP และของดีอำเภอจุน ประจำปี 2563 โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ในพิธีเปิด ในการนี้นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดธิดาพญาลอ

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2754393347946634

 

 

999

เวทีเสวนาอนาคตนกยูงไทยฯ

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการข่วงนกยูงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ยังได้เข้าร่วมเวทีเสวนาอนาคตนกยูงไทย ณ ข่วงนกยูงบ้านกิ่วแก้ว ตำบลห้วยข้าวก่ำ โดยมี เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธี

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2758196920899610

 

79135031 2758203107565658 5435129273109184512 o

มอบทุนช่วยเหลือแก่นักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ด.ญ.ศุภัชญา อินนันชัย นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านร่องแมด ซึ่งบ้านของนักเรียนได้ประสบอัคคีภัย อันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้มีทรัพย์สินเสียหายบางส่วน โดยเหตุการณ์ ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 08.30

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2753417508044218

 

99

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]