Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ภาคเหนือ

วันที่ 21 ธันวาคม 2562

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ภาคเหนือ ณ หน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมี นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

รูปภาพเพิ่มติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2783408278378474

 

80538857 2783408931711742 8010344032603471872 o

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้เเจงโรงเรียนตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2771097722942863&__tn__=-UC-R

 

 

 

79095754 2771103879608914 7517511911370391552 o

ประเมิน ผอ.ใหม่ ระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

   นายเสมอ วงค์พุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในนามของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายสาคร วงค์เพิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมพิศ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) และ นางพิสุทธา ชัยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ คือนายวาที สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข นายวิชิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบง และนางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2769625786423390&__tn__=-UC-R

 

 

80388615 2769628096423159 6001486574410268672 o

ประชุมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 ฯ

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2771106662941969&__tn__=-UC-R

 

 

 

73001133 2771170372935598 157104869986009088 o

 

 

 

 

มอบทุนสนับสนุนในการจัดซื้อหมวกนิรภัยในโครงการ “ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ห่วงใยประชาชน ” ให้กับสถานีตํารวจภูธรจุน จังหวัดพะเยา

 

วันที่ 13 ธ.ค.62 เวลา 10.30 น.
     พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา พร้อมด้วย พ.ต.อ.สิทธิพร บัวสุก ผกก.สภ.จุนฯ ได้เข้าประสานงาน หารือกับนายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เรื่อง การดำเนินงานการพิจารณาการนำนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไปเรียนรวมโรงเรียนหลักที่เป็นศูนย์กลางที่มีความพร้อมตามความเห็นชอบของผู้ปกครองและโรงเรียน โดยความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2 และตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
     ในการนี้ นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้มอบทุนสนับสนุนในการจัดซื้อหมวกนิรภัยในโครงการ “ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ห่วงใยประชาชน ” ให้กับสถานีตํารวจภูธรจุน จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

 

 

79537241 2762702370449065 6506919270696353792 n

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]