Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุม คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ 3 เขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพะเยา

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุม
คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ 3 เขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 5/2563  โดย นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมดอยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
 

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563 ) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานการประชุมกลั่นกรอง และพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1
(1 เมษายน 2563 ) ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมภููนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยาเขต 2

มอบหน้ากากอนามัยและน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลืออำเภอจุน

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
มอบหน้ากากอนามัยและน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลืออำเภอจุน ในการต้านเชื้อ
covid 19 แก่ เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน

ร่วมการประชุมผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากรในสังกัด สพป.พะเยา 2 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
ณ ห้องประชุมภููนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (MOU)

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
พร้อมด้วย นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป. พะเยา 2
รับฟังนโยบายและการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (MOU) ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

bahçeşehir escort beylikdüzü escort http://www.escortbayanlariz.net seks hikayesi https://www.newsofcd.com/melbet-mirror/ escort ankara