Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Google Hangouts การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานการประชุมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Google Hangouts
การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูนาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

การประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของครู ict ในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

วันที่ 24  เมษายน 2563 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
มอบหมาย นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป. พะเยา 2
เป็นประธานการประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของครู ict
ในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตอนที่สถานการณ์โควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย
ณ ห้องประชุมภูนาง สพป. พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 2 ขอร่วมเป็นแรงใจ เป็นส่วนหนึ่งในการคุมสถานการณ์ COVID 19

สพป.พะเยา เขต 2
ขอร่วมเป็นแรงใจ เป็นส่วนหนึ่งในการคุมสถานการณ์ COVID 19
 

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายพายุฤดูร้อน ครั้งที่ 1/ 2563

วันพุธที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ในสังกัด สพป.พะเยา 2 ร่วมการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน  ครั้งที่ 1/ 2563
ณ ห้องประชุมภููนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

bahçeşehir escort beylikdüzü escort http://www.escortbayanlariz.net seks hikayesi https://www.newsofcd.com/melbet-mirror/ escort ankara