Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

mosqeto
นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล  ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลการทางการศึกษาสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือดออกสถานศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net promosyon kalem bahçeşehir escort beylikdüzü escort