Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 4 คน
โดยมอบหมาย นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ. สพป. พะเยา เขต 2
เป็นผู้บริหารพี่เลี้ยง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง
ณ ห้องประชุมเวียงลอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

bahçeşehir escort beylikdüzü escort https://www.finansekstra.com/