Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

นที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ครู นักเรียน และผู้บริหาร ติดตามปัญหา อุปสรรค และการพัฒนา การเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (ร่องส้าน)

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2855816114471023

 

83500702 2855832214469413 4986554904370741248 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]