Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในนามของประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ พร้อมด้วยนายเจียมศักดิ์ เทพวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมบูรณ์ แสนอุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และจ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะ ผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 คือ นางสุภาพร คำแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมอก และนายทรงกิจ์ บุญยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหนอง

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2622783247774312

 

 

71960500 2622799251106045 6509300018313166848 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]