Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2562

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในนามของประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ พร้อมด้วยนายสงัด เปาวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสังคม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงและนางพิสุทธา ชัยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 คือนายกมล ผาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัว นายณัฐกฤช ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลี้ยว นายนิคม อินต๊ะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบ่ง และนายสมพล สุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2616980011687969

 

71784782 2616988131687157 4686220163622633472 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]