Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอจุน (กบอ.) ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอจุน (กบอ.) ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 โดยมี เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน เป็นประธาน ในการประชุม

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2609212702464700

 

72596067 2609216099131027 4462110144506888192 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]