Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 28 กันยายน 2562

 

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนเงิน โรงเรียนบ้านสบทุ"คีรีราษฎร์สงเคราะห์" โรงเรียนบ้านสบขาม โรงเรียนบ้านดอนมูล โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา และโรงเรียนบ้านปงสนุกเข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2599493733436597

 

 

 

71239159 2599496026769701 9182073018610876416 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]