Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสถาปนาครบรอบ 76 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน)

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) ร่วมรำลึกวันสถาปนาครบรอบ 76 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) โดยมีการร่วมทำบุญตักบาตรอาหารเช้าให้แก่พระสงฆ์ วัดพระธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ 

20062562

20062562 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]