Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะ ในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

 

62577912 2407358115983494 6150577950249975808 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]