Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

นายเสมอ วงค์พุฒ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี (คณะกรรมการชุดที่ 2) พร้อมด้วย นายสาคร วงค์เพิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมพิศ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน กรรมการเลขานุการ และนางพิสุทธา ชัยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ ออกตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นางนนทวรรณ รวมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก และสิบตำรวจโทวิจารย์ หมดสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๊อหลวง

62148194 2398977606821545 8885660648155906048 o

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]