Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

วันที่ 2 กันยายน 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย คณะบุคลากร สพป.พะเยา เขต 2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) ร่วมต้อนรับ คณะติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
ดร.สุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) อ.ภูซาง จ.พะเยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ทำหน้าที่การเงินการพัสดุโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ทำหน้าที่การเงินการพัสดุโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

โครงการพัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 26 สิงหาคม 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

พิธีเปิดโรงเรียนและรับมอบอาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)

วันที่ 28 สิงหาคม 2563
นายอํานาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธาน พิธีเปิดโรงเรียนและรับมอบอาคาร
100 ปี กำพล วัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) โดยนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวมอบอาคาร100 ปี กำพล วัชรพล
พร้อมด้วยนายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 และรองผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน มอบของที่ระลึก
ในพิธีรับมอบอาคาร 100ปี กำพล วัชรพล
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)
ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมอาสา กำจัดลูกน้ำยุงลาย

12aug1
นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นำคณะจิตอาสาของสพป.พะเยา เขต 2 บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมอาสา กำจัดลูกน้ำยุงลาย
ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net promosyon kalem bahçeşehir escort beylikdüzü escort