Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนวันแรกในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนวันแรกในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ
(วัดพระธาตุสบแวน) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ได้รับรางวัลเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้รับรางวัลเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมลำดับที่ 9 ของประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.3217451438307487/3217450941640870/104712545 3217450944974203 4568175841533857134 n

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล

วันที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล โดยมี รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ
กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมภูนาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

bahçeşehir escort beylikdüzü escort https://www.finansekstra.com/ http://www.escortbayanlariz.net