Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารจตุรวิทย์) ของโรงเรียนบ้านผาตั้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารจตุรวิทย์) ของโรงเรียนบ้านผาตั้ง อ.ปง จ.พะเยา

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2696714550381181

 

 

 

74360260 2696723083713661 4010082699371872256 o

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสบขาม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย นายประสงค์ โพธิ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสบขาม ติดตามปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสบขาม อ.ปง จ.พะเยา

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2696694767049826

 

 

74893033 2696697253716244 8114516213805088768 o

 

 

ถวายกฐิน วัดเปื๋อยเปียง อ.เชียงคำ

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมพิธีประกอบพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดเปื๋อยเปียง ต.หย่วน อ.เชียงคำ

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2688357814550188

 

 

 

 

74369006 2688358797883423 8435560208817717248 o

สภากาแฟ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุม "สภากาแฟครูพะเยา" ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2692068144179155

 

 

 

74614120 2692116580840978 7860839077182963712 o

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 / 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 / 2562 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/phayao2/photos/a.2677591938960109/2677606272292009/?type=3&theater

 

 

74484063 2677606275625342 4521002598630686720 o

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]