Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรางวัลงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญกูล พรหมจักร นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ที่ได้รับรางวัลชมเชย 1 ใน10 ผลงานการแข่งขันคัดลายมือ ป.4 - 6 ระดับประเทศในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พร์อต จ.ปทุมธานี

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/phayao2/photos/a.2477655718953733/2477658092286829/?type=3&theater

 

 

67622467 2477658098953495 1526821140985544704 o

ประชุม DLTV , DLIT สำหรับโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.เฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วม การประชุมการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2476962339023071

 

 

 

 

67111382 2476972189022086 3813850518405513216 o

 

 

67301669 2476962519023053 1849103997839867904 o

 

67172002 2476962379023067 5776539612197421056 o

 

 

 

 

 

 

อบรมสถาบันพระมหากษัตรย์กับประเทศไทย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ สพป.พย.2 เข้าร่วมอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/2561 "เป็นเป้า เป็น แม่พิมพ์" ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2470586686327303

 

 

67255412 2470606672991971 8402676758083534848 o

 

 

 

67191605 2470594116326560 8876027019331108864 o

 

 

67335350 2470598032992835 8177935881286451200 o

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายเสมอ วงค์พุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2471685599550745

 

 

 

 

67102799 2471691599550145 4244585414062505984 o

 

 

 

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดแม่วังช้าง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/phayao2/photos/a.2464758813576757/2464763896909582/?type=3&theater

 

 

 

 

66907952 2464759906909981 3209464923830616064 o

 

 

 

66608568 2464763903576248 6706110812978675712 o

 

 

 

67180506 2464762826909689 4013791347797393408 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]