Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภากาแฟยามเช้า ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา " สภากาแฟยามเช้า " ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2819349388117696

 

81711036 2819355008117134 3796046590473404416 o

ประชุมแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทบทวนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2815043398548295

 

81553966 2815051745214127 3857631250357420032 o

กีฬานักเรียน ตำบลจุน - ตำบลพระธาตุขิงแกง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดในพิธีการแข่งขันกีฬานักเรียน ตำบลจุน - ตำบลพระธาตุขิงแกง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านจุน

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2790248051027830

 

 

80273994 2790269611025674 8483280920428675072 o

 

ร่วมพิธีทำบุญและเปิดป้ายโรงอาหาร 48 ปี โรงเรียนจุนวิทยาคม

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญและเปิดป้ายโรงอาหาร 48 ปี โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2808074022578566

 

81339769 2808080192577949 8650943468568313856 o

ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่าง อำเภอเชียงคำและสพป.พย 2

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.

 

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้งภัยหนาว ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก การรณรค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการกวาดล้างอาชญากรรม ประจำปี 2562 ในการนี้ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง อำเภอเชียงคำและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในเรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอเชียงคำ ณ หอประชุม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

https://www.facebook.com/pg/phayao2/photos/?tab=album&album_id=2788099531242682

 

 

81272315 2788103804575588 4803103614069374976 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]