Get Adobe Flash player
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
webnetwork

แบบสำรวจความพึ่งพอใจ

poll

 

 

 

 

สถิติเว็บไซต์

4750166
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
698
1613
3640
11968
47197
53680
4750166

คาดว่าวันนี้
1512

4.53%
19.96%
2.51%
1.60%
0.04%
71.35%
Online (15 minutes ago):69
69 guests
no members

Your IP:172.69.63.97

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภากาแฟยามเช้า ณ วิทยาลัยเกษตร...

สภากาแฟยามเช้า ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น.   นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วม...

ประชุมแผนบริหารจัดการโรงเรียนข...

ประชุมแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.   นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธ...

ร่วมพิธีทำบุญและเปิดป้ายโรงอาห...

ร่วมพิธีทำบุญและเปิดป้ายโรงอาหาร 48 ปี โรงเรียนจุนวิทยาคม

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.   นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมพิธี...

กีฬานักเรียน ตำบลจุน - ตำบลพระ...

กีฬานักเรียน ตำบลจุน - ตำบลพระธาตุขิงแกง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิ...

ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่าง...

ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่าง อำเภอเชียงคำและสพป.พย 2

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.   นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่...

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเชี...

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเชียงม่วน ประจำปีการศึกษา 2562

นที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.   นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธ...

ให้กำลังใจ นักเรียนและครูผู้ฝึ...

ให้กำลังใจ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปะฯ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562   นายสุขาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เดินทางให้กำลัง...

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย...

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ภาคเหนือ

วันที่ 21 ธันวาคม 2562   นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศ...

นับถอยหลังสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นับถอยหลังสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นับถอยหลังสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สารสนเทศเพื่อการศึกษา

 it001 it002  it003 
  it004 it005  it006 
 it010 it011  coordinates 
 training   it013 it014 

  

 

  

 

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

webstandard640


การดําเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมุ่งเน้นสู่การบรรลุเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Milestones) กล่าวคือ ได้กําหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องมีเว็บไซต์ เพื่อให้บริการตามภารกิจและนําเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ตามหลักการที่กล่าวว่า “ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา ทั่วถึง เท่าเทียม และธรรมาภิบาล” นั้น เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยกระดับความสามารถของการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานภาครัฐก้าวไปสู่ระดับความสามารถในเรื่องการบูรณาการ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานธุรกิจ ภาครัฐ ให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
 
จากการสํารวจเพื่อจัดอันดับการพัฒนา e-Government กลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations e-Government Readiness)  ในรายงาน United Nations E-Government Survey  2012 พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 92 จากจํานวนประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ ซึ่งปี ค.ศ. 2010 ไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 76 และปี ค.ศ. 2008 ไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 64 นั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถที่จะยืนอยู่บนเวทีโลกได้ อย่างภาคภูมิ และเพื่อให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยก้าวไปสู้การเชื่อมโยงหน่วยงาน ภาครัฐ (Connected Government) โดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation)
 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้พัฒนา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้ บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ อันจะช่วยยกระดับการพัฒนา e-Government  ให้ก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป โดยเนื้อหาเอกสารเล่มนี้ กล่าวถึงองค์ประกอบของเนื้อหาเว็บไซต์ (Contents) คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features) รวมถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) ซึ่งได้รวบรวมและประมวลจาก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกําหนดองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในการจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของกลุ่มประเทศสมาชิก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ(International Best Practice)

*สามารถ Download มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐตาม Link ด้านล่าง

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

๒๐๑๓
ICT และ EGA ยกระดับไอทีภาครัฐต่อเนื่อง จัดทำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ดัน 7 กระทรวงหลักขึ้นแท่นรับประเมินยูเอ็น พร้อมลงมือสร้างเว็บรวมข้อมูลรัฐ และศูนย์แอพฯภาครัฐ หวังยกชุดพัฒนาทั้งระบบ

EGA จัดสัมมนา “Towards SMART Government : Thailand e-Government Readiness Framework” ยกระดับสู่การเป็น SMART Government

๒๐๑๒
บรรยายพิเศษการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงไอซีที เปิดการสัมมนา “ยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์”

สรอ. ร่วมกับ The Waseda Institute of e-Governmentลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับกรมสำหรับประเทศไทย”

สรอ. จัดอบรม “การพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ”

สัมมนาระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” ครั้งที่ ๒

การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” ครั้งที่ ๑

 

ไฟล์แนบ

 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

 


ที่มา... สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) http://www.ega.or.th/Content.aspx?m_id=96

 

เลขาธิการ กพฐ.

umnath62

นายอำนาจ  วิชยานุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

ss
นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล
  ผอ.สพป.พะเยา เขต 2   

บทความ/สาระน่ารู้

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

moe

obec

B7

database

UPRIGHT

it

e-BookTop 10 FREE

สอนภาษาไทย ตามแนวคิด BBL (3915)
สอนคณิตศาสตร์ตามแนว BBL (3572)
MikroTik Manual (3562)
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (3405)
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน ระบบ e-Learning (3152)
ความลับสมองลูก (3116)
โรงเรียนอนุบาล ตามแนวคิด BBL (3093)
ครูเก่งเด็กฉลาด (2943)
ติ๊กต่อก Animation (2868)
ท่องโลกสมอง (2824)
Powered by OrdaSoft!

Youtube Gallery

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0


ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]