Get Adobe Flash player
webnetwork

สุดยอดนักเรียน

ขอแสดงความชื่นชม ด.ช.สิรศิลป์ ปังประเสริฐกุล

gold
ขอแสดงความชื่นชม ด.ช.สิรศิลป์   ปังประเสริฐกุล  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ) ประจำปี พ.ศ. 2559 และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าค่ายวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้และคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ขอแสดงความชื่นชม เด็กชายโชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

ขอแสดงความชื่นชม เด็กชายโชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

1

ขอแสดงความชื่นชม เด็กหญิงพลอยวรีย์ บุญมี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

ขอแสดงความชื่นชม เด็กหญิงพลอยวรีย์ บุญมี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

3

ขอแสดงความชื่นชม เด็กชายณัฎฐ์ สมหวัง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

ขอแสดงความชื่นชม เด็กชายณัฎฐ์ สมหวัง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

2

ขอแสดงความชื่นชม เด็กหญิงสิริสกุลพร ศิริคุณ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

ขอแสดงความชื่นชม เด็กหญิงสิริสกุลพร ศิริคุณ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

4


Click here
Click here

crayfishstudios.com
Click here