Get Adobe Flash player
webnetwork

สุดยอดนักเรียน

ขอแสดงความชื่นชม ด.ช.สิรศิลป์ ปังประเสริฐกุล

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

gold
ขอแสดงความชื่นชม ด.ช.สิรศิลป์   ปังประเสริฐกุล  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ) ประจำปี พ.ศ. 2559 และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าค่ายวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้และคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ขอแสดงความชื่นชม เด็กชายโชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ขอแสดงความชื่นชม เด็กชายโชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

1

ขอแสดงความชื่นชม เด็กหญิงพลอยวรีย์ บุญมี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ขอแสดงความชื่นชม เด็กหญิงพลอยวรีย์ บุญมี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

3

ขอแสดงความชื่นชม เด็กชายณัฎฐ์ สมหวัง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ขอแสดงความชื่นชม เด็กชายณัฎฐ์ สมหวัง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

2

ขอแสดงความชื่นชม เด็กหญิงสิริสกุลพร ศิริคุณ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ขอแสดงความชื่นชม เด็กหญิงสิริสกุลพร ศิริคุณ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

4

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]