Get Adobe Flash player

ประกาศ สพป.พะเยา เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

11

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

  

เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพป.พะเยา เขต 2

 เอกสารภาษาไทย

เอกสารภาษาอังกฤษ

เอกสารภาษาลาว

 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพป.พะเยา เขต 2

 เอกสารภาษาไทย

เอกสารภาษาอังกฤษ

เอกสารภาษาลาว

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]