Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวสารจาก Administrator

สรุปความ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 การประกาศใช้ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2550

สรุปความ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

การประกาศใช้ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2550

1. เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อนุญาตให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา ถ้าเราแอบเข้าไป ... จำคุก 6 เดือน
2. เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ ... จำคุกไม่เกินปี
3. แอบเข้าไปล้วงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเอาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ... จำคุกไม่เกิน 2 ปี
4. ข้อมูลที่ถูกส่งหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วไปดักจับข้อมูลของเขา ... จำคุกไม่เกิน 3 ปี
5. ข้อมูลที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้ามีไปตัดต่อ ดัดแปลง ... จำคุกไม่เกิน 5 ปี (ดังนั้นอย่าไปแก้ไขงานเอกสารที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์คนอื่น)
6. ปล่อย Multiware เช่น virus, Trojan, worm เข้าระบบคอมพิวเตอร์คนอื่นแล้วระบบเข้าเสียหาย ... จำคุกไม่เกิน 5 ปี
7. ถ้าเราทำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. และสร้างความเสียหายใหญ่โต เช่น เข้าไปดัดแปลงแก้ไข ทำลาย ก่อกวน ระบบสาธารณูปโภค หรือระบบจราจร ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ... จำคุกสิบปีขึ้น
8. ถ้ารบกวนโดยการส่ง email โฆษณาต่างๆไปสร้างความรำคาญให้ผู้อื่น ... ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
9. ถ้าเราสร้างโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์เพื่อเพื่อสนับสนุนผู้กระทำความผิด ... จำคุกไม่เกินปีนึง
10. ส่งภาพโป๊ , ประเด็นที่ไม่มีมูลความจริง, ท้าทายอำนาจรัฐ ... จำคุกไม่เกิน 5 ปี
11. เจ้าของเว็บไซด์โหรือเครือข่ายที่ยอมให้เกิดข้อ 10. โดนลงโทษด้วย ... จำคุกไม่เกิน 5 ปี
12. ชอบเอารูปคนอื่นมาตัดต่อ ... จำคุกไม่เกิน 3 ปี


Click here
Click here

crayfishstudios.com
Click here