Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น.
       นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย นางกชกร คำวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนของกองกำกับการตำรวจแห่งชาติตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ณ ห้องประชุม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ในการนี้ นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(MOU) ระหว่าง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2MOU 2

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]