Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายทินกร อินทะนาม ออกติดตามการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

0901612

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามโรงเรียนที่
ประสบปัญหาระบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ โรงเรียนบ้านแวน โรงเรียนบ้านฝายกวาง และ โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]