Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายทินกร อินทะนาม ร่วมประชุมเตรียมการออกร้านนิทรรศการงานอนุสรณ์

0901611
นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และ นายเสมอ วงค์พุฒ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมการ
ประชุมเตรียมการออกร้านนิทรรศการ งานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 และงานของดีอำเภอ
เชียงคำ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]