Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาสถานศึกษา

050161

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รองผอ.สพป พะเยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบล
พระธาตุขิงแกง-ตำบลจุน ครั้งที่15 “ดอนมูลเกมส์ ” ณ โรงเรียนดอนมูล

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]