Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันวิชาการ

070161
วันที่ 7 มกราคม 2561 
นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยยางขาม 
สนามสอบโรงเรียน
บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) และ สนามสอบโรงเรียน อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]