Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือครูพระราชทาน ป.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560

คู่มือครูพระราชทาน ป.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560

คู่มือครูพระราชทาน ป.1 - ม.6  ภาคเรียนที่ 2/2560 

>>> Download<<< 

หมายเหตุ : คู่มือครูฯ ฉบับนี้ มีแผนละเอียดเฉพาะหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ มีจะเป็นแผนฯ แบบไม่ละเอียด (โดยท่านสามารถดูข้อมูลสำหรับการเตรียมการสอนจาก กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง)

**ไฟล์อยู่ใน Google Drive ผู้ที่มีลิงค์สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องเข้าระบบหรือมีบัญชี กูเกิล

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]