Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา

เชิญร่วมโครงการอบรม “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา ในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560 ” และ "หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่ชีวิตราชการ ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ด้วยความเคารพ
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
099-2712496
054-237367
 
 
 
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]