Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา

เชิญร่วมโครงการอบรม “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา ในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560 ” และ "หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่ชีวิตราชการ ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ด้วยความเคารพ
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
099-2712496
054-237367
 
 
 
 

Click here
Click here

crayfishstudios.com
Click here