Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอเชิญครู-อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ 2 วิธีการ ได้แก่ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ห

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอเชิญครู-อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ 2 วิธีการ ได้แก่ สมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครโดยการส่งใบสมัคร

รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม คลิก

สมัครเข้ารับการอบรม เดือนกุมภาพันธ์ 2560
  

สมัครเข้ารับการอบรม เดือนมีนาคม 2560
  

สมัครเข้ารับการอบรม เดือนเมษายน 2560
  

สมัครเข้ารับการอบรม เดือนพฤษภาคม 2560
  


Click here
Click here

crayfishstudios.com
Click here