Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำแอปฟรี Echo English

12813992 1132705126764167 2674277099457581063 n

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชั่นที่ดีที่สุด!
เชิญติดตั้งเพื่อเข้าถึงวิดีโอบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พัฒนาการพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น! พบกับหัวข้อวิดีโอที่หลากหลาย: สำนวนภาษาอังกฤษพื้นฐาน, สถานการณ์ทั่วไป, การท่องเที่ยว, ธุรกิจ, วิชาชีพและอื่นๆ วิดีโอบทเรียนของเราเน้นการพัฒนาทักษะเป็นหลัก: การออกเสียง, การสื่อสาร, ความเข้าใจทางวัฒนธรรม, พื้นฐานไวยากรณ์ และคำศัพท์ วิดีโอได้รับการออกแบบโดยเฉพาะ สำหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฟรีและเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้:
1. บทเรียน – วิดีโอบรรยายสอนเป็นภาษาไทย 2. ฟัง – สามารถฟังซ้ำเฉพาะบางประโยค หรือฟังซ้ำประโยคทั้งหมดได้เท่าที่ต้องการ  3. พูด – ฟังเสียงเจ้าของภาษาแล้วฝึกพูดประโยคหลักของแต่ละบทเรียน EchoEnglish มีระบบวิเคราะห์เสียงพูด ที่สามารถแจ้งผลลัพท์การพูดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้*  4. เขียน – ช่วยให้ทบทวนความหมาย, การสะกดคำ, การใช้คำภาษาอังกฤษ, วลีและประโยคที่เรียนรู้จากวิดีโอบทเรียน 5. แบบทดสอบ – แต่ละบทเรียนจะมีข้อสอบแบบปรนัยเพื่อวัดความเข้าใจ * เฉพาะระบบ Android เท่านั้น ไม่รองรับระบบ iOS
รายละเอียดการสมัคร: ฟรีสำหรับคนไทย
หมายเหตุ: จะมีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของแอปพลิเคชั่น และเพิ่มบทเรียนใหม่เป็นระยะๆ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดการอัพเดทอัตโนมัติเพื่อรับเวอร์ชั่นล่าสุด
ส่งความคิดเห็นได้ที่: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เฟซบุค: https://www.facebook.com/EchoEnglishThailand
เว็บไซต์: http://www.echothailand.org

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]