Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวกิจกรรม

โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL 23-24 พฤษภาคม 2558

S 1360065 

S 1360054 S 1360056 S 1360063

 

โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL 23-24 พฤษภาคม 2558 จุดอบรม 2 ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2 และห้องประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


จุดอบรมห้องประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วันที่ 23 พ.ค.58


Click here
Click here

crayfishstudios.com
Click here