Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวกิจกรรม

โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL 23-24 พฤษภาคม 2558

S 1360065 

S 1360054 S 1360056 S 1360063

 

โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL 23-24 พฤษภาคม 2558 จุดอบรม 2 ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2 และห้องประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


จุดอบรมห้องประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม วันที่ 23 พ.ค.58

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]


 

 

 

 


Click here
Click here

crayfishstudios.com
Click here