Get Adobe Flash player

สถิติเว็บไซด์

046248
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
98
561
1414
43519
5206
4097
46248

Your IP: 54.163.90.41
Server Time: 2015-05-22 14:30:11

สัมมนาระดมความคิดเห็นการลดจำนวนนักเรียนต่อห้อง


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายในการลดขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ โดยการลดจำนวนนักเรียนต้องห้อง โดยมีตัวแทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม
สัมมนาหาข้อดีข้อเสียเพื่อสรุปส่งไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ตัวแทนกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี
นายชูชาติ   กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมข้าราชการและประชาชน

ชี้แจงแนวทางการเรียนรวมโรงเรียน
เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2558 นายสมรักษ์  วงศ์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมชี้แจงแนวทางการ
เรียนรวมโรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง อำเภอเชียงม่วน กับโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ไปเรียนรวมในปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง และวันที่ 28 เมษายน 2558 ร่วมชี้แจงให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านปงสนุก มีมตินำนักเรียนไปเรียนรวมในบางวิชากับโรงเรียนหลัก

ตรวจเยี่ยมสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นางสาววรนันท์   รวมสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจเยี่ยมรายการสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ
และโรงเรียนข้างเคียง เพื่อสำรวจสิ่งก่อสร้างและความต้องการสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน โดยมีนายอดุลย์   อ่อนนวล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ
(วัดพระธาตุสบแวน) ให้การต้อนรับ

ร่วมยินดีข้าราชการย้าย


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ตัวแทนกลุ่มนโยบายและแผน ได้มอบของที่ระลึก ให้นายชัชวาล  ระติเพ็ญโกศล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้เดินทาง
ไปรับตำแหน่งที่สพป.น่าน เขต 2 เพื่อกลับภูมิลำเนาเดิม 

เก็บข้อมูลปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ในเดือนเมษายน 2558 ระหว่างปิดภาคเรียนการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน ได้ไปจัดเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชานุเคราะห์ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลทำวิจัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางสาวปานมนัส  โปทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวประภาพร  มูลรังษี
ร่วมเก็บข้อมูล

 

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๑๕๑ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๖๙ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๗๖ ต่อ ๑๕ หรือ ๓๓
Web Master E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.