Get Adobe Flash player

สถิติเว็บไซด์

261809
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
75
79
390
260802
1555
2016
261809

Your IP: 162.158.62.72
Server Time: 2017-10-19 14:18:59

ประชุมชี้แจงการเรียนรวมรร.บ้านน้ำเปื๋อยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางสาววรนันท์  รวมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมชี้แจงแนวทางการเรียนรวมของ
โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการเรียนรวม โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 

ชี้แจงแนวทางการเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางสาววรนันท์  รวมสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ร่วมชี้แจงและหารือแนวทางการเรียนรวม
ของโรงเรียนบ้านดอนลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และขอประชามติในการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านดอนลาว ซึ่งประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีมติเห็นชอบ
ให้มีการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านดอนลาว กับโรงเรียนบ้านสบสา ในภาคเรียนที่ 2/2560 ต่อไป

 

ประชุมผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงนโยบายการเรียนรวม

 


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นายเสมอ  วงศ์พุฒ  รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมชี้แจงการ
ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านดอนไชย วันที่ 29 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านดอนไชย อำเภอภูซาง (ช่วงบ่าย)

รับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นายเสมอ วงศ์พุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วม
ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย 

การรายงานผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มโรงเรียน

การรายงานผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ประชุมผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงนโยบายการเรียนรวมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 นายสมรักษ์  วงศ์ชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ชี้แจงแนวนโยบายการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านหมุ้น ในปีการศึกษา 2560 ให้กับประชาชน ผู้ปกครอง 

 

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๑๕๑ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๖๙ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๗๖ ต่อ ๑๕ หรือ ๓๓
Web Master E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.