Get Adobe Flash player

สถิติเว็บไซด์

181125
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
296
235
531
178994
6743
5589
181125

Your IP: 108.162.219.221
Server Time: 2016-05-30 16:15:56

ติดตามการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะติดตามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตามการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนใน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) และโรงเรียนอนุบาลปง โดย
มีผู้บริหารและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

ประชุมสัมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ชุดใหม่ เพื่อทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุดใหม่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุดเดิม ณ บ้านสวนชลสินธ์

สัมนาวิชาการกลุ่มโรงเรียน


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เปิดการสัมนาวิชาการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มโรงเรียน
จำนวน 8 กลุ่มโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการผลงานของกลุ่มโรงเรียน

อบรมการใช้โปรแกรม schoolMIS


เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 2558 นายสุชาติ   ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการโปรแกรมเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ด้วยโปรแกรม SchoolMIS ผ่านระบบ
Web Application ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีข้าราชการครูงานทะเบียบน
และวัดผล และธุรการโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 188 คน

การตรวจราชการของสพฐ.โรงเรียนที่ 2


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผู้ตรวจราชการ สพฐ. เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามนโยบายการเรียนการสอนหน้าที่
พลเมือง ค่านิยม 12 ประการ ประชาคมอาเซียน ฯลฯ ที่โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล โดยมีนายอภินันท์ บุญรอด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะให้การต้อนรับ

การตรวจราชการของสพฐ.


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผู้ตรวจราชการ สพฐ. เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะแล่งเพื่อติดตามนโยบายการเรียนการสอนหน้าที่
พลเมือง ค่านิยม 12 ประการ ประชาคมอาเซียน ฯลฯ ที่โรงเรียนบ้านสะแล่ง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล โดยมีนายอภินันท์ บุญรอด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะให้การต้อนรับ

 

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๑๕๑ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๖๙ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๗๖ ต่อ ๑๕ หรือ ๓๓
Web Master E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.