Get Adobe Flash player

สถิติเว็บไซด์

205382
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
11
157
1169
203087
4420
6037
205382

Your IP: 108.162.219.151
Server Time: 2016-09-25 01:57:09

ประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเป็นเลิศปี 2559


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเลิศ เข้าร่วมประเมินโรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน อำเภอปง เพื่อประเมิน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเป็นเลิศ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันระดับโซนต่อไป

ระดมความคิดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านหัวขัว


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสมรักษ์   วงค์ชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ร่วมชี้แจงให้กับคณะ
ชาวบ้านฝั่งหมิ่น และบ้านหัวขัว สำหรับแนวทางการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านหัวขัว กับโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อำเภอจุน โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนและ
ผู้ปกครองตลอดจนถึงประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านทั้งสองแห่งร่วมเข้ารับฟังคำชี้แจง


ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวม


นางสาววรนันท์   รวมสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มต่าง ๆ ไปร่วมชี้แจงแนวทางการเรียนรวมของ
โรงเรียนบ้านไชยพรม อำเภอเชียงคำ ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านไชยพรม และคณะครูโรงเรียนบ้านหย่วนฯ อำเภอเชียงคำ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายเสมอ  วงค์พุฒ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในการประชุม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มโรงเรียนทั้ง 9 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์
ด้านคุณภาพทางการศึกษา จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ปีการศึกษา 2558 ที่สูงกว่าระดับประเทศ และเกณฑ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา 2558

 

ติดตามการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะติดตามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตามการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนใน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) และโรงเรียนอนุบาลปง โดย
มีผู้บริหารและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

ประชุมสัมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ชุดใหม่ เพื่อทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุดใหม่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุดเดิม ณ บ้านสวนชลสินธ์

 

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๑๕๑ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๖๙ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๗๖ ต่อ ๑๕ หรือ ๓๓
Web Master E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.