Get Adobe Flash player

สถิติเว็บไซด์

068858
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
232
853
1399
65536
232
8316
68858

Your IP: 173.245.54.131
Server Time: 2015-09-01 05:53:47

การตรวจราชการของสพฐ.โรงเรียนที่ 2


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผู้ตรวจราชการ สพฐ. เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามนโยบายการเรียนการสอนหน้าที่
พลเมือง ค่านิยม 12 ประการ ประชาคมอาเซียน ฯลฯ ที่โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล โดยมีนายอภินันท์ บุญรอด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะให้การต้อนรับ

การตรวจราชการของสพฐ.


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผู้ตรวจราชการ สพฐ. เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะแล่งเพื่อติดตามนโยบายการเรียนการสอนหน้าที่
พลเมือง ค่านิยม 12 ประการ ประชาคมอาเซียน ฯลฯ ที่โรงเรียนบ้านสะแล่ง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล โดยมีนายอภินันท์ บุญรอด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะให้การต้อนรับ

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายทอม  ศรีทิพย์ศักดิ์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้เรียกประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2558
เพื่อพิจารณาการเรียนรวมโรงเรียน และการยกเลิกเรียนรวมโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯกลุ่มนโยบายและแผน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา พัฒนาทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพสำหรับเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนใน
พื้นที่ทุรกันดาร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านจุน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 19 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรม
จำนวนทั้งสิ้นกว่า 500 คน

อบรมเชิงปฎิบัติการข้อมูลสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 
โดยมีธุรการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

สัมมนาระดมความคิดเห็นการลดจำนวนนักเรียนต่อห้อง


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายในการลดขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ โดยการลดจำนวนนักเรียนต้องห้อง โดยมีตัวแทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม
สัมมนาหาข้อดีข้อเสียเพื่อสรุปส่งไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๑๕๑ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๖๙ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๗๖ ต่อ ๑๕ หรือ ๓๓
Web Master E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.