Get Adobe Flash player

สถิติเว็บไซด์

004206
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
115
220
945
1891
4206
0
4206

Your IP: 54.211.50.5
Server Time: 2014-07-24 11:46:05

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายทอม   ศรีทิพย์ศักดิ์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้เรียกประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อหารือ และพิจารณาวาระการประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะะเยา เขต 2

กลุ่มนโยบายและแผน ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับสอบธุรการ


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 กลุ่มนโยบายและแผน เปิดบริหารห้อง ICT เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สอบแข่งขันเพื่อสอบเป็นธุรการเขตพื้นที่โดยมี
ผู้เข้าสอบภาคปฎิบัติเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ราย

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษา


กลุ่มนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ สำหรับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2557 ณ 
ห้องประชุมภูนาง โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร เป็นผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 1ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม. 20 

ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ผู้เข้ารับการอบรมที่เขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กลุ่มนโยบายและแผน ให้บริการอินเตอร์เน็ตให้แก่คณะครูที่เข้ารับการประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผลในสถานศึกษา จำนวนผู้เข้ารับการอบรมกว่า 145 คนโดยใช้บริการอินเตอร์เน็ต จาก access point จานบิน จำนวน 2 ตัว
สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้เป็นปกติดี..

ประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญงบประมาณ ปี 2557


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในการ
ประชุมจัดลำดับความสำคัญในการขอสนับสนุนงบประมาณค่าซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และการจัดทำคำของบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีประธานกลุ่มทุกกลุ่มเข้า
ร่วมประชุม

 

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๑๕๑ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๖๙ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๗๖ ต่อ ๑๕ หรือ ๓๓
Web Master E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.