Get Adobe Flash player

สถิติเว็บไซด์

036685
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
36
89
857
34988
2891
2729
36685

Your IP: 54.87.73.191
Server Time: 2015-03-28 10:59:04

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและงานวันเกียรติยศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายสุชาติ   กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มาเป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลวันเกียรติยศของนักเรียน ครูที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมของนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับประเทศ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม ทั้งนี้ มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในภาคบ่าย เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อบรมนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แม่ริม เชียงใหม่เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558 นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน นำคณะนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนในพื้นที่สูงและคณะครู รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานและอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แม่ริม เชียงใหม่ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

ดร.สมเกียรติ บุญรอด เยี่ยมสพป.พะเยา เขต 2เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นำโดยนายอภินันท์  บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้การต้อนรับ ดร.สมเกียรติ   บุญรอด  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ื้นฐาน และคณะ เข้าเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีบุคลากรทางการศึกษาของสพป.พะเยา เขต 2 ให้การต้อนรับ และกลุ่มนโยบายและแผน ได้นำเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับการจัดสรรให้กับโรงเรียนขยายโอกาส งบกีฬา 15 ประเภทให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาต่อไป

การติดตามงบประมาณของโรงเรียน


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิจัยการติดตามการใช้งบประมาณ ตามโครงการ pets Project ประกอบด้วย ผู้แทนจากสพฐ. องค์การ Unicef thailand และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต 2  เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางถ้ำ อำเภอเชียงคำ โดยมีนายนิคม  กีรติวรางกูร
ผอ.โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ให้การต้อนรับคณะและให้ข้อมุลการวิจัย

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ในช่วงเดือน มกราคม 2558 - มีนาคม 2558 กลุ่มนโยบายและแผน นำโดยนางสาววรนันท์   รวมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ
ได้ออกติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและสำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเมินประสิทธิภาพเขตพื้นที่การศึกษา


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 โดยนายสุนันท์  เทพศรี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมคณะ เข้าร่วมติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีนายอภินันท์  บุญรอด ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
ให้การต้อนรับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้วัด ณ ห้องประชุมภูนาง

 

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๑๕๑ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๖๙ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๗๖ ต่อ ๑๕ หรือ ๓๓
Web Master E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.