Get Adobe Flash player

สถิติเว็บไซด์

038814
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
15
239
696
37419
1869
3151
38814

Your IP: 54.197.94.30
Server Time: 2015-04-18 03:20:25

ร่วมยินดีข้าราชการย้าย


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ตัวแทนกลุ่มนโยบายและแผน ได้มอบของที่ระลึก ให้นายชัชวาล  ระติเพ็ญโกศล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้เดินทาง
ไปรับตำแหน่งที่สพป.น่าน เขต 2 เพื่อกลับภูมิลำเนาเดิม 

เก็บข้อมูลปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ในเดือนเมษายน 2558 ระหว่างปิดภาคเรียนการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน ได้ไปจัดเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชานุเคราะห์ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลทำวิจัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางสาวปานมนัส  โปทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวประภาพร  มูลรังษี
ร่วมเก็บข้อมูล

ชี้แจงการดำเนินการเรียนรวมรร.บ้านปางวัว


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายสมรักษ์  วงศ์ชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่่กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมชี้แจง ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านปางวัว กรณีโรงเรียนบ้านปางวัว จะขอยกเลิกการ
เรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน อำเภอเชียงคำ ณ วัดปางวัว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้โรงเรียนกลับมาเรียนที่เดิม เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ของหมู่บ้านตามหลักบวร บ้าน วัด โรงเรียน

ศึกษาดูงานสพป.สุพรรณบุรี เขต 1


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 กลุ่มนโยบายและแผน นำโดยนางสาววรนันท์  รวมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าเยี่ยมชมกลุ่มนโยบายและแผน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เนื่องในโอกาสที่ สพป.พะเยา เขต 2 ศึกษาดูงาน DLTV ที่สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและงานวันเกียรติยศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายสุชาติ   กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มาเป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลวันเกียรติยศของนักเรียน ครูที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมของนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับประเทศ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม ทั้งนี้ มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในภาคบ่าย เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อบรมนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แม่ริม เชียงใหม่เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558 นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน นำคณะนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนในพื้นที่สูงและคณะครู รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานและอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แม่ริม เชียงใหม่ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

 

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๑๕๑ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๖๙ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๗๖ ต่อ ๑๕ หรือ ๓๓
Web Master E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.