Get Adobe Flash player

สถิติเว็บไซด์

033719
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
4
110
658
32342
2654
1976
33719

Your IP: 54.159.205.37
Server Time: 2015-02-28 00:33:56

การติดตามงบประมาณของโรงเรียน


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิจัยการติดตามการใช้งบประมาณ ตามโครงการ pets Project ประกอบด้วย ผู้แทนจากสพฐ. องค์การ Unicef thailand และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต 2  เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางถ้ำ อำเภอเชียงคำ โดยมีนายนิคม  กีรติวรางกูร
ผอ.โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ให้การต้อนรับคณะและให้ข้อมุลการวิจัย

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ในช่วงเดือน มกราคม 2558 - มีนาคม 2558 กลุ่มนโยบายและแผน นำโดยนางสาววรนันท์   รวมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ
ได้ออกติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและสำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเมินประสิทธิภาพเขตพื้นที่การศึกษา


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 โดยนายสุนันท์  เทพศรี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมคณะ เข้าร่วมติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีนายอภินันท์  บุญรอด ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
ให้การต้อนรับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้วัด ณ ห้องประชุมภูนาง

สัมมนาให้ความรู้เชิงปฎิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนในพื้นที่กันดาร

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 กลุ่มนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เชิงปฎิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนในพื้นที่กันดาร ณ ศูนย์โครงการหลวงปังค่า อำเภอปง และศึกษาดูงานโรงเรียนราชานุเคราะห์ ซึ่งเป็น
โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายอภินันท์  บุญรอด ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการอบรม

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2558


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 14.30 น. นายอภินันท์  บุญรอด ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.
2558 งบประมาณค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา ของโรงเรียนในสังกัด ที่ห้องประชุมเวียงลอ โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน และตัวแทน กพท.เข้า
ร่วมประชุมพิจารณา

ประชุมเตรียมความพร้อม การติดตามและประเมินผลฯ


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นายอภินันท์   บุญรอด ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

 

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๑๕๑ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๖๙ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๗๖ ต่อ ๑๕ หรือ ๓๓
Web Master E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.