Get Adobe Flash player

เว็บลิงค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์

112162
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1
841
3297
104869
10497
20639
112162

Your IP: 54.226.46.21
Server Time: 2014-04-18 00:00:54

สัมมนา 6 องค์คณะบุคคล ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ขอแจ้งกำหนดการติดตามการส่งมอบงานถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  ในวันที่  23  เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านปางป้อม รายละเอียดดังหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

tongtin

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 นายประถม  เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านปางป้อมไป
ยังเทศบาลตำบลเวียงลอ ณ ห้องประชุมเวียงลอ โดยมีผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

 

huesing
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่
กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียนปง 1 เข้าชี้แจง
การดำเนินการเรียนรวมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กับโรงเรียนบ้านม่วง ให้กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพในโรงเรียนดีศรีตำบลให้แก่โรงเรียนในสังกัด รายละเอียดดังหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวทั้งหมด

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๑๕๑ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๖๙ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๗๖ ต่อ ๑๕ หรือ ๓๓
Web Master E-mail : wow1973@gmail.com